W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsparcie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 94/46/WE (dalej: „RODO”), poniżej zamieszczamy nasza politykę w tym zakresie:

 1. Kto jest Administratorem Twoich Danych?
  Administratorem Twoich danych jest AONL Piotr Jaworski z siedzibę przy ul. Nadarzyńskiej 38C m.2
 2. O jakich danych mówimy:
  Administrator będzie przetwarzał:
  – Dane osobowe (Imię, Nazwisko, email, nr telefonu itp.) osób korzystających z usług AONL oraz z formularza kontaktowego
 3. W jakim celu przetwarzane są dane i jak długo?
  Dane są przetwarzane w celu realizacji usługi w zakresie objętym listą PKD firmy AONL dostępną w CEIDG.
 4. Komu Administrator może przekazać te dane?
  Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np.: podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie obowiązującego prawa (no: sądy, organy ścigania – gdy występują w oparciu o obowiązującą podstawę prawną).
 5. Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?
  Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw, skargę organu nadzorczego oraz skorzystać z innych praw wymienionych w RODO. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje Ci w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Jakie są podstawy prawne przetwarzana danych?
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. B) RODO zgodnie z którym przetwarzane jest zgodne z prawem gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (…) oraz zgoda użytkownika.

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym zakresie.