Na czym polega deratyzacja?

Deratyzacja jest sposobem, dzięki któremu można szybko zwalczyć niechciane gryzonie. Metoda ta pozwala na skuteczne usunięcie mysz i szczurów, które zagnieździły się zarówno w budynkach domowych, jak i gospodarczych. Do deratyzacji stosuje się środki, które mają za zadanie skuteczne wytępienie gryzoni i zabezpieczenie danego budynku przed zasiedlaniem się szkodników.

Deratyzacja – w jakim celu jest stosowana?

Profesjonalna deratyzacja bardzo często jest jedynym rozwiązaniem, dzięki któremu możliwe jest przywrócenie budynku do normalnego trybu korzystania z niego. Zasiedlenie się gryzoni – w domach, magazynach czy innych budynkach użytkowych może być powodem bardzo dużych strat. Zarówno myszy, jak też szczury mogą przegryzać kable i tym samym prowadzić do zwarć. Przebywanie gryzoni w miejscach, gdzie przechowywana jest żywność, może prowadzić do tego, że będzie jej stopniowo ubywać. Straty zarówno w produktach, jak i zniszczeniach wyrządzonych przez gryzonie mogą być naprawdę ogromne. Ponadto wydzielają one bardzo nieprzyjemnie pachnące fekalia. Dlatego właśnie trzeba działać szybko.

Deratyzacja obiektu – w jaki sposób jest wykonywana?

Jedną z podstawowych metod działania w przypadku deratyzacji jest stosowanie w budynku różnego rodzaju trucizn na gryzonie. Zadaniem tego typu środków jest zniszczenie układów gryzonia:

  • pokarmowego,
  • krwionośnego,
  • nerwowego.

Wyróżnia się dwa rodzaje stosowanych trutek – pierwsze uśmiercają gryzonia po spożyciu, drugie powodują jego śmierć po pewnym czasie. W praktyce stosuje się dużo częściej drugi rodzaj trucizny. Jest to uwarunkowane tym, że członkowie kolonii nie widzą, że gryzoń padł po spożyciu danego pokarmu (trucizny), a dzięki temu nie będą jej unikać, co wpływa na większe powodzenie procesu odszczurzania.

 

Chcąc zwiększyć szansę na powodzenie deratyzacji oraz fakt, że daną truciznę spożyje większa liczba szkodników, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego wabika, który przyciągnie do trutki wszystkie osobniki, a nie pojedyncze sztuki. Pułapka powinna być rozłożona w taki sposób, aby zachęcała gryzonie do jej zjedzenia, dlatego właśnie najczęściej spotyka się trutki w formie past, granulek czy kremów. Często miesza się trutkę np. z ziarnem, aby zachęcić szczury i myszy do jej spożycia.