Przegląd procedur związanych z ochroną przed gryzoniami i owadami (HACCP, GMP, BRC, IFS itp.)

Obecność mrówek, gryzoni i innych szkodników to zawsze duży problem dla zakładów produkcyjnych. By zapobiec ich pojawianiu się, opracowano więc szereg procedur obserwacji i pomiarów, które umożliwiają wykrycie ich aktywności, a następnie podjęcie odpowiednich działań w celu pozbycia się ich. Poznaj podstawowe informacje dotyczące systemów HACCP, BRC, IFS, GMP i innych.

Monitoring obecności owadów i gryzoni na terenie budynku

W celu zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami przeprowadzany jest specjalistyczny system monitoringu, który polega na dokonywaniu określonych obserwacji i pomiarów. Umożliwiają one opracowanie skutecznego systemu profilaktycznej ochrony oraz zebranie informacji umożliwiających szybką reakcję w przypadku pojawienia się szkodników.

Wśród systemów i procedur wdrażanych m.in. w ramach dezynsekcji i deratyzacji szczególnie istotne są:

  • HACCP – ang. Hazard Analysis and Critical Control Points (System Analizy Ryzyka i Krytycznych Punktów Kontroli). Określa działania, których celem jest zabezpieczenie przechowywanej na terenie obiektu żywności. Polegają one na dokładnej lustracji całego terenu poprzez montaż i kontrolę osprzętu monitorującego, a także błyskawicznej interwencji w sytuacji zagrożenia.
  • GMP – ang. Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Produkcji),
  • GHP – ang. Good Hygiene Practice (Dobra Praktyka Higieniczna) – oba wymienione systemy stanowią obowiązkowe warunki wdrożenia HACCP. Ich celem jest poprawa warunków sanitarnych, których niedostateczny poziom należy do przyczyn pojawiania się szkodników np. w towarach wytwarzanych na terenie zakładu produkcyjnego.
  • IFS – ang. International Food Standard (Międzynarodowy Standard Żywności). Jest to jednolity i obowiązujący w wielu krajach system bezpieczeństwa obowiązkowy dla wszystkich producentów żywności oraz uczestników łańcucha żywnościowego.
  • BRC – ang. British Retail Consortium (Brytyjskie Konsorcjum Detaliczne). Jest to standard opracowany w Wielkiej Brytanii w odpowiedzi na wprowadzenie w 1998r. reform regulujących wymogi, jakie muszą spełniać zakłady produkcji żywności, które zaopatrują hipermarkety.
  • IPM – ang. Integrated Pest Management (Zintegrowane Metody Zwalczania Szkodników). Stanowi nieodzowny element monitoringu i polega na zabezpieczeniu obiektu poprzez jednoczesne wdrażanie wszystkich dostępnych narzędzi zwalczania szkodników. Rezultatem tych działań jest efektywne, ekologiczne i niekosztowne obniżenie ich populacji.

System monitoringu obecności szkodników polega na stałej i konsekwentnej obserwacji za pomocą dostępnych narzędzi oraz pułapek. Obejmuje także działania prewencyjne, a w przypadku wykrycia obecności owadów czy gryzoni – działania prowadzące do zwalczenia ich.